OVER MIJN WERK

Een onderzoekende houding is een karaktereigenschap waar vorm aan te geven is. De logica en de wetenschappelijke wetten fascineren mij. Het zijn uitgangspunten van waaruit ik greep op de wereld of op eigen projecten krijg en vanuit waaruit de werken starten. Natuurwetenschappelijke en filosofische thema’s bevraag ik op mijn eigen manier. Ik ga daarin niet op zoek naar een sluitend antwoord zoals een filosoof of een wetenschapper dat doet, maar ik maak de thema’s ervaarbaar voor mezelf en anderen.

Het stellen van wezenlijke vragen is voor mij daarom een beginpunt en de oprechte zoektocht naar een antwoord mag het werk zijn. Het pad van het willen weten naar het verwonderen: weten-onderzoeken-vervolgens terug komen bij het raadsel. Antwoorden in wetenschappelijke zin blijven uit, maar onderweg wordt het raadsel zichtbaar gemaakt. Ik kom met een beeldend antwoord.

Dit moet het zijn! Dit is de essentie, waarvan ik overtuigd ben dat deze noodzakelijk is. Deze drive en mentaliteit zijn terug te vinden in het beeld. Door beeldende experimenten uit te voeren probeer ik tot nieuwe persoonlijke kennis te komen. De onderzoekende houding, het avontuur dat aangegaan wordt zorgen ervoor dat ik vooraf niet weet waar het eindigt. De strijd is eerlijk en echt, dit komt omdat ik er zelf in geloof. Het is niet altijd duidelijk waar ik naar op zoek ben. Als de tocht eenmaal begonnen is, worden er intuïtief en reflectief keuzes gemaakt die zowel esthetisch als functioneel zijn.

De apparaten die gemaakt worden, hebben als doel een handeling te verrichten die het werk lichter of makkelijker zouden maken. Vaak voldoen ze niet aan de verwachting. Daarom ontstaat het idee voor een machine. Het uitgangspunt van deze machine is het falen van de vorige. Hierdoor ontstaat er een soort familie van apparaten.

Ze hebben allemaal verwantschap met elkaar. Het zijn stuk voor stuk mijn kinderen. Dat is ook de reden dat ze namen hebben gekregen die deels een beschrijving vormen. Kracht is een terugkerend thema. Drukken, trekken, draaien: het wordt allemaal onderzocht door middel van een eigenzinnige methode. Ik grijp terug op oude technieken of methodes en maak ze eigen. Het willen zijn van een kunstenaar.

Pin It on Pinterest