De Constructie

juli 2019

De Constructie

In augustus 2019 is er werk van Wim Warrink te zien in het Tschumipaviljoen. Of eigenlijk: op en onder het paviljoen. In de bijna dertig-jarige geschiedenis van het paviljoen is hij daarmee de eerste kunstenaar die de Glass Video Gallery, zoals Tschumi het paviljoen zelf noemde, helemaal leeg laat. Warrink vraagt aandacht voor het paviljoen zelf. Hij verzorgt een compact rechthoekig raamwerk dat enerzijds de architectonische spanning van het paviljoen onder de aandacht brengt, terwijl het anderzijds het deconstructivistische gedachtengoed dat eraan ten grondslag ligt letterlijk zichtbaar maakt. Ode aan het ontwerp van Tschumi (en aan de laatste grote architectuurontwikkeling die niet enkel op basis van stilistische gronden bestaansrecht heeft verworven).